Zafer, Türk ordusunun

29/08/1922

Yunan işgal kuvvetlerini Anadolu’dan atmak için uzun zaman sürdürülen hazırlıklar 1922 yazında tamamlandı ve “Büyük Taarruz” 26 Ağustos 1922 sabahı başladı. Bu kapsamlı harekât sonraki günlerde büyük bir başarıyla ilerledi ve 30 Ağustos 1922 günü Mustafa Kemal Paşa’nın bizzat idare ettiği Başkomutanlık Meydan Muharebesi sonucunda Türk ordusu kesin bir zafer elde etti. Savaş sırasında dört taraftan sarılan düşman kuvvetleri tamamen yok edildi veya tutsak alındı. Zaferin ardından Mustafa Kemal Paşa, TBMM Başkanı ve Başkomutan sıfatıyla aşağıdaki bildiriyi yayınladı: Büyük Soylu Türk Milletine, Garp Cephesi’nde 26 Ağustos 1922’de başlayan taarruz harekâtımız Afyonkarahisar, Altuntaş, Dumlupınar arasında, büyük bir meydan muharebesi halinde beş gün, beş gece sürdü. Türkiye Büyük Millet Meclisi ordularının yiğitliği, şiddeti ve hızı, Allah’ın yardımının kendisini göstermesine yardımcı oldu. Zalim düşman ordusunun ana kuvvetleri akıllara dehşet verecek bir kesinlikle yok edildi... En büyük komutanından en genç erine kadar ordularımıza egemen olan fikir, milletin gösterdiği görev uğrunda şehit olmaktır. Bunu muharebe meydanında yakından müşahede ederek milletime haber veriyorum. Milletimizin yapısındaki gücü ve ülküyü üç buçuk yıl önce mesai arkadaşlarımla birlikte ifade etmekten başlayarak, katlanılmaz zorluklar içinde süregelen mücadelemizin sonuçları beliriyor. Milletin reyine ve kararına dayanan bu işin sonunun millet için hayırlı ve mutlu olduğu kesindir. Milletimizin istikbali güvendedir ve ordularımızın ilahi yardımı elde edeceğine şüphe yoktur.