Yunus Nadi vefat etti

27/06/1945

Atatürk devrimlerinin en önemli destekçilerinden, gazeteci ve siyasetçi, Cumhuriyet gazetesinin kurucusu Yunus Nadi Abalıoğlu, 28 Mart 1945 tarihinde, tedavi için gittiği Cenevre’de gözlerini hayata yumdu. İlk öğrenimini Fethiye’de yapan Yunus Nadi, Rodos adasında Süleymaniye Medresesi’nde ve İstanbul’da Galatasaray Sultanisi’nde okudu. Sonra Hukuk Mektebi’ne devam etti. 1900 yılında gazeteciliğe Malumat gazetesinde başladı. İkdam ve Tasvir-i Efkâr gazetelerinde çalıştı. 1910’da İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin çıkardığı Rumeli gazetesinin başyazarı oldu. 1912’de Osmanlı Meclis-i Mebusanı’na Aydın Milletvekili olarak katıldı ve 1918’de İstanbul’da Yeni Gün gazetesini kurdu. Anadolu’daki Milli Mücadele hareketini desteklediğini Yeni Gün’de açıkça yazdı. 16 Mart 1920’de İstanbul’un işgalinden bir gün sonra gazetesi İngilizler tarafından kapatılınca Anadolu’ya geçti ve İzmir Milletvekili olarak Meclis’e katıldı. 1920’den itibaren gazetesini Anadolu’da Yeni Gün adıyla çıkardı. Kurtuluş Savaşı süresince Mustafa Kemal’e destek verdi. Savaşın zaferle biteceğine olan inancı nedeniyle, başyazılarını çoğu zaman, “Düşman yıkılmalıdır, yıkılacaktır” cümlesiyle bitiriyordu. Cumhuriyetin ilanından sonra İstanbul’a giderek, adını Mustafa Kemal’in koyduğu Cumhuriyet gazetesini yayımlamaya başladı. 1936’ya kadar Cumhuriyet’in başyazarlığını yaptı. Yunus Nadi, Mustafa Kemal’le Selanik’te tanışmıştı. Mustafa Kemal, Sofya’da ataşemiliter olarak görev yaparken Tasvir-i Efkâr gazetesinde başyazar olan Yunus Nadi’ye memleket ve dünya işleri hakkındaki düşüncelerini yazardı. Yunus Nadi, bu mektuplardaki fikirlerin kuvvetinden bahsederken daima, ‘‘Çelik kalemle yazılmış çelik fikirler’’ tabirini kullanırdı. Yunus Nadi, hayatı boyunca basın sahasında hep Atatürk inkılaplarına hizmet etti.