Yunan ordusu İzmir’i işgal etti

15/05/1919

14 Mayıs 1919 günü İzmir Körfezi’ne Yunan filosunun demir atması, şehirde büyük bir infiale neden oldu. İzmir’in işgal olunacağını gösteren işaretler üzerine kentin Müslüman ahalisi derhal “Redd-i İlhak Heyet-i Milliyesi”ni kurarak bir protesto beyannamesi hazırladı: Ey bedbaht Türk! Wilson Prensipleri adı altında senin hakkın gasp ediliyor ve namusun yırtılıyor. Buralarda Rumun çok olduğu ve Türklerin Yunan işgalini memnuniyetle kabul edecekleri söylendi. Bunun neticesi olarak güzel memleketin Yunana verildi. Şimdi sana soruyoruz: Rum senden daha mı çok? Yunan hâkimiyetini kabule taraftar mısın? Artık kendini göster! 14 Mayıs akşamı düzenlenen direniş toplantısında söz alan kişilerden biri de, gerçek adı Osman Nevres olan Hasan Tahsin’di. Sorbonne Üniversitesi’nde okumuş olan ve ilk günden itibaren vatansever hareketlerin içinde yer alan Hasan Tahsin, aydın bir gazeteci ve eylemciydi. 15 Mayıs 1919 sabahı Yunan gemileri Pasaport İskelesi’ne yanaştığında Hasan Tahsin, silahıyla Kordonboyu’nda bekliyordu. Efsun Alayı sabah saat 08:55’te karaya çıktı ve şehir merkezine doğru yürüyüşe geçti. Bu anı bekleyen Hasan Tahsin, birden Yunan birliğinin önüne çıkarak ateş açtı. Efsun Alayı’nın bayraktarı bu ateş sonucunda öldü. Hasan Tahsin de, Yunan askerlerinin ateşe karşılık vermesi sonucunda orada şehit edildi. İzmir’in işgali, halk arasında büyük bir infiale yol açarak Kuvayı Milliye hareketinin alevlenmesinde önemli bir rol oynadı. Hasan Tahsin’in “ilk kurşun” eylemi de Milli Mücadele için bir esin kaynağı oldu.