Yunan Generali Trikupis, Mustafa Kemal’in huzurunda

03/09/1922

30 Ağustos 1922 tarihinde kazanılan Başkomutanlık Meydan Savaşı ile Yunan ordusu tam bir bozguna uğramış, darmadağın olmuştu. Cephenin yarılması üzerine Yunan Ordusu Başkomutanı Trikupis’in başında olduğu kol, Uşak’ın kuzeydoğusuna çekilmek zorunda kalmıştı. Burada 23. Tümen’le karşılaşan aç ve sefil durumdaki Yunan birlikleri, komutanlarının savaşma kararını dinlemeyerek teslim oldular; General Trikupis de yakalanarak tutsak edildi. Bundan sonra olanları, Trikupis’in kendi anılarından dinleyelim: Beni yakalayanlar hüviyetimi anlamakta güçlük çekmediler. Üzerimde bir revolver vardı. Derhal bunu aldılar…
Beni ilk evvela Garp Cephesi Kumandanı İsmet Paşa’ya götürdüler. Kendisi ile fazla bir şey konuşmadık. Paşa, beni yanına alarak Mustafa Kemal’in huzuruna çıkardı. Mustafa Kemal, beni mert bir askere yaraşır bir şekilde kabul etti. Teessür ve heyecan içindeydim. İsmet Paşa beni kendisine takdim etti. Gazi’nin bu esnadaki sözlerini hiç unutmayacağım: “Üzülmeyin General,” dedi. “Siz vazifenizi yaptınız. Askerlikte mağlup olmak da vardır. Napolyon da vaktiyle esir olmuştu. Size karşı büyük bir hürmet hissi besliyoruz. Burada kendinizi esir addetmemenizi rica ediyorum. Misafirimizsiniz. Yakında her şey düzelecektir. Buyurun, istirahat edin.” Hiç beklemediği bir muameleyle karşılaşan Trikupis’i derinden etkileyen bir başka şey de, hayatta olduğunu ailesine telgrafla bildirmesine izin verilmesiydi. General Trikupis, Yunanistan’da yönetimi ele geçiren ihtilalciler tarafından idam edilmesinden korkulduğu için, esir edilen diğer generallerle birlikte, savaştan sonra bir süre Kayseri’de tutuldu. Esirlerin karşılıklı mübadelesi konusunda anlaşma sağlandıktan sonra da ülkesine gönderildi.