Yeni Cumhurbaşkanı İsmet İnönü

11/11/1938

Atatürk’ün ölümünden sonra 11 Kasım günü Abdülhalik Renda’nın başkanlığında toplanan TBMM, oturuma katılan 348 milletvekilinin oyuyla Malatya Milletvekili İsmet İnönü’yü Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni cumhurbaşkanı seçti. Oylamanın ardından yemin eden İnönü, Meclis’e hitaben şu konuşmayı yaptı: Bu anda Atatürk’ün hatırası, teselli bulmaz acılarla dolu olan kalbimizin aziz timsalidir. Atatürk’ün fevkalade hizmetlerini bugünkü Türk devletinin bünyesinde tam ve temiz eserler olarak ortaya çıkmış görüyoruz. Kadir bilen ve büyük evlat yetiştiren milletimizin yüreğinde, “Kemal Atatürk” adı, sevgi ve hürmet içinde ebedi olarak yaşayacaktır... Büyük ve kahraman bir milletin hizmetinde bulunuyoruz. Türk vatanının bölünmez, hiçbir tecavüze tahammül etmez, hiçbir zor karşısında milli haklarından vazgeçmez özelliği, her zamandan daha fazla taze ve canlıdır... Türk milletini az zamanda büyük bir medeniyet seviyesine yükseltmiş, Türk milletine en kısa yoldan temiz cemiyet hayatını, verimli ilerleme yollarını açmış olan inkılaplar, kalp ve vicdanımızın en aziz varlıklarıdır. Türk milletinin en kıymetli hazinesi Büyük Millet Meclisi’dir. Geçmişte bütün zorlukları yenmiş olan Türkiye Büyük Millet Meclisi, gelecekte de büyük saadetlerin, zafer ve muvaffakiyetlerin başlıca kaynağı olacaktır.