Ürdün Emiri Abdullah Türkiye’de

31/05/1937

İzlediği barışçıl dış siyaset sayesinde komşu ülkelerle yakın ilişkiler ve ittifaklar geliştiren Atatürk, Türkiye ile sınırı olmayan diğer Ortadoğu ülkeleriyle de ilişkilerini sıcak tutmaya her zaman özen gösterdi. Geçmişte bu bölgede yaşanan sıkıntılara rağmen Atatürk, Cumhuriyetin ilanından sonra hiçbir Arap liderine kapılarını kapatmadı. Örneğin, Irak Kralı Faysal’ın 1931 yılında Ankara’ya yaptığı ziyaret sonrasında, Türkiye ile Irak arasındaki ilişkiler hızla gelişti. Atatürk, aynı şekilde Ürdün Emiri Abdullah’ın 1937 yılında yaptığı ziyarete de büyük önem verdi. Emir Abdullah, 31 Mayıs günü trenle Ankara’ya ulaştı. Ankara’daki temasları sırasında Cumhurbaşkanı Atatürk tarafından da kabul edilen Emir, 2 Haziran günü İstanbul’a geçti ve kendisi için hazırlanan Beylerbeyi Sarayı’na yerleşti. 5 Haziran’da ise bu kez Atatürk İstanbul’daydı ve kendisini karşılayanlar arasında Emir Abdullah da bulunuyordu. İki lider, Haydarpaşa’daki törenden sonra Ertuğrul Yatı’na geçerek, açıkta bekleyen donanmayı selamladı. Atatürk, ertesi gün Beylerbeyi Saray’nda Emir Abdullah’ı ziyaret etti. Cemal Granda, Emir Abdullah’ın ziyareti hakkında anılarına şu notu düşmüştür: Atatürk, Cihan Harbi esnasında yaşanan acı hadiseleri unutup, Arap ülkeleriyle sıcak ilişkiler kurmak istiyordu. Ve bunu başarmıştı da. Emir Abdullah, Türkiye’den Atatürk’e karşı hayranlık ve dostluk duygularıyla ayrılmıştı.