Üçüncü Dil Kurultayı sona erdi

31/08/1936

1932 yılında Mustafa Kemal Paşa’nın talimatıyla kurulan Türk Dili Tetkik Cemiyeti, hem dil politikasını belirlemek hem de dil konusunda yapılan bilimsel araştırmaları paylaşıp tartışmak üzere 1932, 1934 ve 1936 yıllarında üç kurultay gerçekleştirdi. 1936 yılında yapılan Üçüncü Dil Kurultayı, 24-31 Ağustos tarihleri arasında Dolmabahçe Sarayı’nda gerçekleştirildi ve bu kurultayda cemiyetin adı Türk Dil Kurumu olarak değiştirildi. Atatürk, daha önceki kurultayda olduğu gibi bu kurultayın çalışmalarını da yakından takip etti. Kurultayın açılış törenini izleyen Atatürk, toplantıya yabancı ülkelerden katılan şarkiyatçı ve Türkologlarla da uzun bir sohbet gerçekleştirdi. Bu bilimadamlarından biri olan İngiliz dil bilgini Denison Ross, Atatürk’ün dil konularına hâkimiyetinden duyduğu şaşkınlığı, gazetecilere şöyle dile getiriyordu: Devlet başkanlığına yükselmiş bir kumandanın, dünyanın en yüksek oryantalist ve Türkologlarından bazılarını kendi ihtisas sahaları dahilinde bu derece yetkin bir şekilde münakaşaya çeken ve onlarla ilmi sohbette bulunan Atatürk’e karşı hepimiz şaşkınlıkla karışık hayranlığımızı saklayamadık.