Türkiye’nin sesi “Anadolu Ajansı” kuruldu

06/04/1920

Kurtuluş Savaşı devam ederken, Milli Mücadele’nin sesini tüm yurda duyurabilmek amacıyla, Ankara’da İrade-i Milliye ve Hâkimiyet-i Milliye gibi gazeteler kurulmuş ve zor şartlar altında yayına başlamıştı. Fakat Anadolu’nun giriştiği haklı mücadelenin daha geniş kitlelere anlatılmasını sağlamak üzere, Mustafa Kemal’in deyimiyle “Türkiye’nin sesini dünyaya duyuracak” bir haber kaynağına ihtiyaç duyuluyordu. İşte bu amaçla, 6 Nisan 1920 tarihinde Anadolu Ajansı kuruldu. Böylece, sürekli Türkiye aleyhine uydurma haberler yapan yabancı ajanslara karşı da bir önlem alınmış olunuyordu. Ajansa adını, Halide Edip Hanım ile Yunus Nadi Bey verdi. Mustafa Kemal Paşa’nın da desteğiyle hazırlıklar hızla tamamlanarak 6 Nisan’da ajans resmen kuruldu. Bu gelişme, bir genelgeyle askeri ve sivil makamlara duyuruldu. Heyet-i Temsiliye adına bir açıklama yapan Mustafa Kemal de, halkın en doğru haberlerle aydınlatılması amacıyla Anadolu Ajansı’nın kurulduğunu bir telgrafla tüm yurda bildirdi. Ajansın 12 Nisan 1920 tarihinde yayımladığı ilk bültende, haberlerin en uzak yerleşimlere kadar ulaştırılabilmesi için halktan ve yerel yönetimlerden şöyle yardım isteniyordu: Bugün alınan haber ve bilgilerin mümkün olduğu kadar fazla kimse tarafından okunup bilinmesi gereğini arz ve izah etmeye gerek yoktur. Bu amaçla, her gün vereceğimiz bilgilerin telgrafhane kapılarında siyah levhalar üzerine yayılması ve yeterli araç olan yerlerde basılması, yayınlanması ve dağıtılması, nahiyelere ve hatta köylere kadar gönderilmesi hususlarının yerine getirilmesini, hepinizin vatan ve millet sevgisinden ve yardımlarından rica ederiz.