Türkiye İş Bankası kuruldu

26/08/1924

1923 yılında İzmir İktisat Kongresi’nde alınan kararlardan biri de, sanayi ve ticaretin gelişebilmesi için gerekli krediyi temin edecek bir bankanın kurulmasıydı. Mustafa Kemal Paşa, 1924 yılı yaz aylarında bu yönde gerekli adımların atılması için talimat verdi. Bankanın kuruluş çalışmaları Ticaret Bakanı Hasan Bey’in (Saka) sorumluluğunda yürütüldü. İlk genel müdür olarak da, Mustafa Kemal’in isteğiyle Celal Bey (Bayar) atandı. Bankanın sermayesi 1 milyon liraydı. Bu sermayenin önemli bir kısmı, Hint Müslümanlarının Kurtuluş Savaşı sırasında gönderdikleri yardımın arta kalanından temin edildi; 250 bin liralık bölümü ise bizzat Atatürk tarafından karşılandı. “Türkiye İş Bankası” adı verilen bankanın kuruluş işlemleri 26 Ağustos 1924 tarihinde tamamlandı. Açılış töreni ise 9 Eylül 1924 günü, İstasyon Caddesi üzerindeki ilk binasında gerçekleştrildi. Bankanın iki şubesi ve 37 personeli vardı. Bankanın kuruluşuna dair Bakanlar Kurulu kararnamesinde yer alan “Türkiye’de tüm bankacılık işlemlerini gerçekleştirmek, sınai gelişmeyi başlatmak, ulusal tasarrufları harekete geçirmek, temel ekonomik atılımları finanse etmek ve kredi ihtiyaçlarını karşılamak” gibi hedefler, yeni kurulan Türkiye için yaşamsal öneme sahip faaliyetlerdi. Bu hedefler doğrultusunda Türkiye İş Bankası, Cumhuriyetin ilk dönemlerinde iktisat politikası uygulamalarında çok önemli bir yere sahip oldu.