Türkiye İdman Cemiyetleri heyetine sesleniş

30/09/1926

Cumhuriyetin ilk yıllarında spor, devlet yönetiminin en çok önem verdiği konulardan biriydi. Bu ilginin temel nedeni, “ulusun güçlü evlatlarını” yetiştirmede spora biçilen roldü. Bu anlamda sporun teşvik edilmesi milli bir görev olarak algılanıyordu. Mustafa Kemal Paşa, 30 Eylül 1926 tarihinde, Türkiye İdman Cemiyetleri İttihadı (Birliği) kongresinde yaptığı konuşmada, sporu yönetenlere bu görevi hatırlatarak şöyle sesleniyordu: Efendiler! Cihanda spor yaşamı, spor âlemi çok önemlidir. Bunu siz uzmanlara söylediğim için beni bağışlayın. Böylesine önemli olan spor yaşamı bizim için daha da önemlidir. Çünkü, ırk meselesi söz konusudur. Irkın iyileştirilmesi, açılması söz konusudur... Efendiler, Cumhuriyet hükümetimiz ve Büyük Millet Meclisi, ulus için temel ve yaşamsal olduğundan kuşku duymadığı bu konuda üzerine düşeni yapacaktır. Doğal olarak bunda asla kuşkumuz yoktur. Ama efendiler, çok yüce bir işin girişimcisi olarak karşımdakilere açık ve kesin olarak söyleyeyim ki, başarıya ulaşmak için her türlü yardımdan çok tüm ulusça sporun niteliği, değeri anlaşılmak ve ona yürekten sevgi duymak, onu vatan görevi saymak gerekir. İşte sizin omuzlarınızdaki ağır yüklerden biri, bu gerçeği gün ışığına çıkarmak olmalıdır.