Türkiyat Enstitüsü kuruldu

12/11/1924

Mustafa Kemal Paşa’nın emriyle, 12 Kasım 1924’te Türkiyat Enstitüsü kuruldu. Cumhurbaşkanının Köprülüzâde Mehmed Fuad’dan (Ord. Prof. Dr. Mehmed Fuad Köprülü) kurmasını istediği enstitü, Türk kültürünü ve medeniyetini dil, edebiyat ve folklor gibi sahalarda bilimsel yöntemlerle araştırmayı ve bu araştırmalardan elde edilecek sonuçları yayımlamayı amaçlıyordu. Yaklaşık bir yıllık hazırlık döneminin ardından, 12 Kasım 1924’te Bakanlar Kurulu kararıyla kurulan Türkiyat Enstitüsü, İstanbul Darülfünunu Edebiyat Şubesi’ne bağlı olarak çalışacaktı. Türkiyat Enstitüsü, Türkiye’de bu yolla kurulan ilk ve tek bilimsel enstitüdür. Kuruluş, 1924-1982 arasında Türkiyat Enstitüsü, 1982-1991 arasında da Türkiyat Araştırma Merkezi adıyla faaliyet gösterdi. 1991 yılında ise Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü adıyla doğrudan rektörlüğe bağlı bir teşekkül olarak yeniden yapılandırıldı. Enstitünün en önemli yayını olan Türkiyat Mecmuası, 1925 yılından 1997 yılına kadar aralıksız yayımlandı. Enstitünün elinde meşale tutan bozkurt amblemi de Mustafa Kemal tarafından belirlenmişti. Enstitünün altıncı müdürü Ahmet Caferoğlu’na göre, Mustafa Kemal’in “bozkurt” amblemini seçmesindeki neden, Türklüğün yeniden doğuşunu simgelemesiydi. Meşale ise ilim ateşini temsil ediyordu.