Türk süvarileri İzmir’e girdi

09/09/1922

Büyük Taarruz sonrasında ummadığı bir yenilgiye uğrayan Yunan ordusu, Başkomutanlık Meydan Savaşı’nın ardından dağınık bir şekilde Batı’ya doğru çekilmeye başlamıştı. Mustafa Kemal Paşa’nın dediği gibi bu, kıtalar halinde bir geri çekilme değil, bir “ricat”tı. Bozgunun ardından düşmanı takip eden Türk ordusu da çok hızlı ilerleyerek 9 Eylül 1922 sabahı İzmir’e ulaştı. Türk birlikleri kente Ahmet Zeki Bey (Soydemir), Mürsel Paşa (Bakü) ve Albay Suphi (Kula) komutasında üç ayrı kol halinde girdiler. Onları, 5. Süvari Kolordusu Komutanı Mirliva Fahrettin Paşa komutasındaki birlikler takip etti. Türk bayrağının Hükümet Konağı ve Kadifekale’ye çekilmesiyle İzmir, 3 yıl 3 ay 24 gün aradan sonra, büyük sevinç gösterileri arasında yeniden özgürlüğüne kavuştu. 9 Eylül, sadece İzmir’in geri alındığı bir tarih olarak değil, aynı zamanda yok olmanın eşiğine gelmiş olan bir ülkenin, Mustafa Kemal önderliğinde bağımsızlık savaşını kazandığı bir tarih olarak da özel günler arasındaki yerini aldı. Başkomutan Mustafa Kemal, İzmir’in kurtuluşunu ordulara şu tarihi mesajla bildirdi: İlk verdiğim Akdeniz hedefine varmakta orduların gösterdiği gayret ve fedakârlığı hürmet ve takdirle anarım. Elde edilen büyük zaferin yapıcısı olan kıymetli arkadaşlarıma en içten teşekkür ve tebriklerimi bildiririm. Orduların bundan sonra verilecek hedeflerin alınmasında da aynı fedakârlık yarışmasını göstereceklerine inancım tamdır.