Türk heyeti Lozan yolunda

09/11/1922

Türkiye’nin eşitliğini ve egemenliğini diğer devletlere kabul ettirmek amacıyla Lozan Konferansı’na katılacak Türk heyeti 5 Kasım 1922 günü Ankara’dan, 9 Kasım’da da İstanbul’dan yola çıktı. Ankara’da bizzat Mustafa Kemal Paşa tarafından uğurlanan heyet, bu andan itibaren konferansla ilgili diplomatik beyanat ve temaslarına da başladı. İsmet Paşa ilk beyanatını yolda, gazetecilere verdi. İsmet Paşa, kendisine konferansta savunacakları esasların içeriği hakkında soru soran bir gazeteciyi şöyle yanıtladı: Bizim sulh şartlarımız dünyaca bilinmektedir. Bu şartları birçok kereler, farklı vesilelerle ilan etmekten geri kalmadığımız için onları herkes bilir. Bizim uğrunda senelerden beri her türlü fedakârlığa katlandığımız gayelerimiz çok mütevazı ve çok haklıdır. Bu gayeler iki kelime içindir: “Misak-ı Milli.” Kendilerine üç vagonlu özel bir tren tahsis edilen İsmet Paşa ve beraberindekiler, İstanbul’a giderken hat boyunca kalabalık halk toplulukları tarafından coşkuyla uğurlandı. Heyet mensupları, İstanbul’da kaldıkları süre içinde de halkın yoğun ilgi ve desteğiyle karşılaştı. İsmet Paşa, İstanbul’daki konaklamaları sırasında çeşitli diplomatik faaliyetlerde bulunduğu gibi, yabancı basına da demeçler verdi. İsmet Paşa, bu demeçlerin hepsinde, kapitülasyonlar başta olmak üzere, Türkiye’nin vazgeçilmez gördüğü konuları ve barış yapılması konusundaki arzusunu dile getirdi. Heyet, 13 Kasım’da başlaması planlanan konferansa katılmak üzere 9 Kasım günü Sirkeci Garı’ndan Şark Ekspresi ile hareket etti.