Sovyet ve Azeri gözlemcilerle orduya denetim

29/03/1922

1921 Ağustos’unda TBMM tarafından başkomutanlık görevine getirilen Mustafa Kemal Paşa, Büyük Taarruz hazırlıklarını denetlemek üzere 28 Mart 1922 günü Akşehir’e geldi. Gazi’ye bu seyahatinde Türk ordusunun kurmay kadrosunun yanı sıra, Azerbaycan Elçisi İbrahim Abilov ile Sovyet Elçisi Semyon Ivanoviç Aralov da eşlik etti. Mustafa Kemal’in bu iki gözlemciyi teftiş gezisine davet etmesinin nedeni, öncelikle Kurtuluş Savaşı’nı destekleyen Rusya ve Azerbaycan’a Türk ordusunun durumu hakkında bilgi vermekti. Ayrıca bu davet, Türk milletinin ülkesini savunma noktasındaki kararlılığını, konuk heyet vasıtasıyla dış dünyaya göstermeyi de amaçlıyordu. Gerçekten de teftiş sırasında gördükleri hazırlıklar, Sovyet ve Azerbaycan heyetlerinin takdirini kazanmıştı. Sovyet Rusya, Batılı emperyalist devletlere karşı başından beri Milli Mücadele’yi desteklemiş ve bu amaçla 1921 Mart’ında TBMM Hükümeti’yle bir dostluk antlaşması imzalamıştı. Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti de Kurtuluş Savaşı’nda Türkiye’yi yalnız bırakmamıştı. Azerbaycan hükümeti, petrol ve gaz yardımının yanı sıra Ankara’ya altın ve para göndererek Milli Mücadele’nin finansmanına önemli katkı sağlamıştı. Azerbaycan Devlet Başkanı Neriman Nerimanov, 1921 yılında kendisine mektup yazarak borç para isteyen Mustafa Kemal’e şu yanıtı vermişti: Paşam, bizim Türk milletinde kardeş kardeşe borç vermez. Kardeş, her zaman kardeşinin elinden tutar. Biz kardeşiz, her zaman elinizden tutacağız ve tutmaya devam edeceğiz.