Serbest Cumhuriyet Fırkası kuruldu

12/08/1930

Türkiye’de çok partili sisteme geçiş denemesi olarak, bizzat Gazi Mustafa Kemal’in teşvikleriyle, 12 Ağustos 1930 tarihinde Ali Fethi Bey’in (Okyar) başkanlığında Serbest Cumhuriyet Fırkası kuruldu. Ne var ki kurulan bu partinin ömrü fazla uzun olmadı. Dönemin Paris Büyükelçisi Ali Fethi Bey, yıllık izni nedeniyle 22 Temmuz 1930 günü ailesiyle birlikte Türkiye’ye gelmişti. Yakın arkadaşı Fethi Bey’i Yalova’ya davet eden Mustafa Kemal, ona yeni bir siyasi parti kurulması yönündeki fikirlerinden söz etti. Kurulacak olan parti, izleyeceği ekonomik ve siyasi liberalizm çizgisiyle Meclis’te serbest bir tartışma ortamının oluşmasını sağlayacak ve ülkenin siyasi hayatına yeni bir dinamizm getirecekti. Bu, Mustafa Kemal’in en fazla değer verdiği prensiplerden biriydi. Mustafa Kemal’in bu önerisini sıcak karşılayan Fethi Bey, 9 Ağustos günü büyükelçilik görevinden istifa ederek, “yeni bir parti kurulması isteği” hakkında Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal’e bir mektup yazdı. Mustafa Kemal Paşa da bu mektuba 11 Ağustos’ta cevap vererek, partinin kuruluşunu resmen onayladı. Partinin adını Mustafa Kemal Paşa bulmuştu: Serbest Cumhuriyet Fırkası. 12 Ağustos 1930 günü İstanbul Taksim’deki Kalmis Apartmanı’nda kurulan Serbest Cumhuriyet Fırkası, kısa zamanda kamuoyundan belli bir ilgi ve destek almayı başardı. Ancak parti tabanının kontrolsüz bir şekilde genişlemesi ve rejim muhaliflerinin yeni partiyi kendi amaçları doğrultusunda kullanmak istemesi nedeniyle parti giderek başlangıçtaki amacından uzaklaştı. Bunun üzerine Fethi Bey, 17 Kasım 1930 günü partiyi feshettiğini ilan etti.