Samsun’da öğretmenlerle buluşma

22/09/1924

Mustafa Kemal, 1924 sonbaharında çıktığı yurt gezisi kapsamında, 22 Eylül günü Samsunlu öğretmenlerle bir araya geldi. Öğretmenlerle sohbetinde “milli terbiye”nin yaratılmasının önemine işaret eden Mustafa Kemal, ulusu ileriye taşıma görevinin, herkesten önce rehberlik görevini üstlenen öğretmenlere ait olduğunu söyledi. Efendiler! Bizim ulusumuz derin ve zengin bir geçmişe sahiptir... [Fakat] tüm bu devirlerde Türk kendi ruhunu, benliğini, yaşamını unutmuş, nereden geldiği belirsiz birtakım önderlerin bilinçsiz aracı durumuna düşürülmüştür... Varlığıyla herhangi bir amaca, sonucu aşağılanmak olan, tutsaklık olan, bedavadan köleliğe varan, horlanan bir hedefe sürüklenmiştir. Üzülerek söylüyorum, ulus bu aymazlığı çok sürdürdü. Bu yüzden her çeşit sefalete ve mahkûmiyetlere uğramaktan kurtulamadı... Bu konuda tutulan yön yanlışsa, koskoca bir ulus inandığı ve güvendiği kitaplardan, kutsal kitaplardan örnek alarak rehber olduklarını iddia edenlerin sözlerine inanarak peşlerinden yürürse ve bu yürüyüş onları yok olmaya ve yenilgiye götürürse, kabahat bu yönü izleyen temiz, iyi huylu, özverili, rehberine güvenen zavallı halktan çok rehberlere ait değil midir? Efendiler, ulusal terbiyenin ne demek olduğu konusunda artık kavram kargaşası kalmamalıdır. Bir de ulusal terbiye temel sayıldıktan sonra dilini, yöntemini, araçlarını da ulusallaştırma zorunluluğu vardır ve bu tartışılamaz.