Saltanat Şûrası Sevr projesini kabul etti

22/07/1920

Birinci Dünya Savaşı’nın ertesinde savaşı kaybeden devletlerle İtilaf Devletleri arasında teker teker barış antlaşmaları imzalanmasına rağmen Osmanlı Devleti ile 1919 yılının sonuna gelindiği halde henüz bir barış antlaşması imzalanmamış ve görüşmeler belirsiz bir geleceğe ertelenmişti. İtilaf Devletleri, Osmanlı İmparatorluğu’na uygulanacak barış antlaşmasının şartlarını hazırlamak için 18 Nisan 1920 tarihinde San Remo’da toplandılar. Bu konferansta, Türkiye ile birlikte Ortadoğu’nun da geleceğine ilişkin tasarılarını masaya yatırdılar. San Remo Konferansı’ndan birkaç gün sonra Osmanlı hükümeti, 22 Nisan’da Paris’te toplanacak olan barış konferansına davet edildi. Bunun üzerine Ahmet Tevfik Paşa başkanlığında bir heyet Paris’e gönderildi. Fakat Ahmet Tevfik Paşa, önlerine konulan şartların “devlet kavramıyla bağdaşır tarafı olmadığını” bildirerek görüşmelerden çekildi. İtilaf Devletleri ise bunun üzerine, Türk direnişini kırmak için, İzmir’de bulunan Yunan kuvvetlerine Balıkesir, Bursa, Uşak ve Trakya’yı işgal ettirdi. Ege’deki işgaller üzerine, 22 Temmuz 1920 tarihinde İstanbul’da Padişah Vahdettin’in de iştirakiyle Saltanat Şûrası toplandı. Topçu Feriki Rıza Paşa’nın karşı çıkmasına rağmen Sevr Projesi’ni kabul eden Şûra, Paris’e Sadrazam Damat Ferit Paşa başkanlığında ikinci bir heyet göndermeye karar verdi. Bu heyet, 10 Ağustos 1920’de Sevr Antlaşması’nı imzaladı. Ankara’daki TBMM hükümeti ise durumu sert bir bildiriyle kınayarak, antlaşmayı imzalayanları vatan haini ilan etti.