Sakarya Meydan Muharebesi zaferle sonuçlandı

12/09/1921

Kütahya-Eskişehir Muharebeleri ile Türk ordusu karşısında başarı kazanan Yunan ordusu, elde ettiği üstünlüğü kullanmak amacıyla, 23 Ağustos 1921 günü Sakarya Irmağı’nın gerisinde bulunan Türk mevzilerine karşı saldırıya geçti. Askeri açıdan kendilerine son derece güvenen Yunanlıların başlıca hedefi, Milli Mücadele’nin merkezi olan Ankara’yı ele geçirmek ve Türk ordusunun direnme gücünü tamamen yok etmekti. Bu savaşta Türk ordusunun başında, TBMM tarafından üç ay süreyle başkomutanlık yetkisi verilen Mustafa Kemal Paşa bulunuyordu. Mustafa Kemal, bu görevi kabul ettikten sonra halkın ve ordunun tüm imkânlarını seferber etmiş ve kesin sonuçlu bir meydan muharebesi için tüm birlikleri Sakarya nehrinin doğusuna çekmişti. 23 Ağustos sabahı başlayan savaş, yaklaşık 100 km genişliğinde ve 25 km derinliğinde bir vatan toprağında cereyan etti. Çarpışmalar tüm şiddetiyle devam ederken Mustafa Kemal, 26 Ağustos’ta birliklere tarihi emrini verdi: “Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır.” Harp tarihinde eşsiz bir yere sahip olan ve klasik cephe savaşının dışında, savaşı tüm sahaya yayan bu strateji sayesinde, Yunan ordusu büyük zayiat vererek Eskişehir-Afyon hattına doğru çekilmeye başladı. Gece gündüz 22 gün süren Sakarya Meydan Muharebesi, 13 Eylül’de Türk ordusunun kesin zaferiyle sona erdi. Milli Mücadele açısından bir ölüm kalım savaşı olan Sakarya Meydan Muharebesi, Türk ulusunun dişini tırnağına takarak, kendi öz gücüyle kazandığı bir zaferdi. Bu savaş sonunda Başkomutan Mustafa Kemal’e, TBMM tarafından mareşal rütbesi ve Gazi unvanı verildi.