Prof. Pittard ülkesine döndü

17/04/1937

İsviçreli antropolog ve tarihçi Eugène Pittard, bir süredir çalışmalarını sürdürdüğü Türkiye’den ayrılırken gazetecilere burada gördüğü gelişmeleri öven bir demeç verdi. Özellikle paleolitik ve neolitik dönem insan kafatasları üzerine yaptığı araştırmalarla tanınan Pittard, Türk ırkının antropolojik yapısı konusunda Atatürk’ü en fazla etkileyen bilimadamıydı. Türk ırkının fiziksel özellikleri üzerine çalışmalar yapan Pittard, Batılı ırkları üstün gören anlayışın tam tersine, mezolitik atalarımıza göçebe hayatından şehir hayatına geçmenin yollarını açan devrimin Anadolu’dan geldiğini öne sürüyordu. Pittard, “Küçük Asya olmasaydı, Avrupa şimdiki medeniyet devrine giremezdi” görüşünü savunuyordu. Pittard’ın “Irklar ve Tarih” kitabı, Türk antropoloji çalışmalarının ana dayanaklarından biriydi. Atatürk bu eseri dikkatle okumuş ve üzerine notlar almıştı. 1937’de düzenlenen İkinci Türk Tarih Kongresi’nin açılış konuşmasını gerçekleştiren Pittard, bir süre çalışmalarını Türkiye’de sürdürerek Ankara Halkevi’nde konferanslar vermişti. Bilimadamı, İstanbul Florya Köşkü’nde Atatürk tarafından da kabul edilmişti. Sonraki yıllarda Afet İnan, Cenevre Üniversitesi’nde sürdürdüğü akademik çalışmalar sırasında Eugène Pittard’ın öğrencisi olacak ve 1939’da “Türk Halkının ve Türk Tarihinin Antropolojik Karakteri Üzerine” adlı doktora tezini onun gözetimi altında hazırlayacaktı.