Mustafa Kemal’in Sovyet Büyükelçisi Suriç’i kabulü

27/02/1924

Yeni atanan Sovyet Büyükelçisi Suriç’in Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal’e güven mektubunu sunduğu 27 Şubat 1924 tarihli tören, karşılıklı dostluk mesajlarının verildiği sıcak bir ortamda gerçekleşti. Gazi Mustafa Kemal, Suriç’in konuşmasına verdiği cevapta Türk-Sovyet yakınlaşmasına dikkat çekti: Sovyet Cumhuriyetleri halkları adına Türk milleti hakkında gösterdiğiniz dostane duygulardan pek mütehassısım. Türk milletinin de bu cumhuriyetleri teşkil eden halklar hakkında aynı hissiyatı beslediğini belirtmeliyim. Sovyetler Birliği ile Kurtuluş Savaşı sırasında kurulan iyi ilişkiler, Cumhuriyetin ilanından sonra da devam etti. Savaş boyunca manevi düzeyde olduğu kadar, para ve silah konusunda da Rusya’dan destek gören Türk yönetimi, Batı ittifakına karşı Sovyetler’le dostane bir dayanışma içine girdi. Lozan Konferansı sırasında Türkiye’nin en çok zorlandığı başlıklardan biri olan Boğazlar konusunda, bazı farklılıklara rağmen Türkiye’ye en yakın görüşü Sovyetler Birliği savundu. Ayrıca Sovyetler Birliği, 1928 yılında Cenevre’de toplanan Silahsızlanma Konferansı’na Türkiye’nin de çağrılmasını sağladı. Buna mukabil konferansa katılan Türkiye temsilcisi, topyekün silahsızlanma konusunda Sovyet tezini destekledi. Deneyimli bir diplomat olan Suriç, 1924 yılında Ankara’ya büyükelçi olarak atandıktan sonra iki ülke arasındaki işbirliğinin gelişmesine önemli katkı sağladı. Suriç’in Türkiye’de görevli bulunduğu 1924 ile 1935 yılları arasında siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkiler kayda değer bir ivme kazandı. Bu dönem içinde karşılıklı yapılan üst düzeyli ziyaretler de dostluğun pekişmesini sağladı.