Mustafa Kemal’e İstanbul hemşehriliği

28/02/1923

Milli Mücadele’nin zaferle sonuçlanmasının ardından, işgalden kurtulmak için gün sayan İstanbul halkını temsilen, Cemiyet-i Umumiye-i Belediye tarafından Mustafa Kemal Paşa’ya 28 Şubat 1923 tarihinde İstanbul hemşehriliği verildi. Hemşehrilik mazbatası 21 Haziran’da Ankara’da takdim edilen Mustafa Kemal, İstanbullulara teşekkür olarak aşağıdaki mektubu kaleme aldı: Milletimizin asil ruhunda öteden beri gördüğüm feyz ve kabiliyetten kuvvet alarak, Milli Mücadelemizin temelini atmak üzere bundan dört sene evvel İstanbul’u terk ettiğim gün duyduğum üzüntü ve acıyı asla unutamıyorum. Halbuki bu ayrılık, vatanın diğer parçalarıyla beraber esaret altında ıstırapla inleyen İstanbul’un kurtuluşuna yönelik bir çareydi. Cenabı Hakka şükürler olsun ki büyük milletimizin azim ve iradesi muvaffak oldu, milli hedeflerimiz gerçekleşti, ortaya çıktı, çıkıyor ve daha çıkacaktır. Düne göre bugün daha hür bir hava teneffüs eden İstanbul’un tam kurtuluşu uzak değildir… Bu muazzam neticeyi elde etmek için bütün millet ve memleketimizle beraber İstanbul’un da pek çok çektiğini biliyoruz. Fakat şurası da inkâr edilemez ki musibetler, ıstıraplar bizim için azim ve kuvvet kaynağı oldu. Bağımsızlık ve egemenliği kendi eline almış olan milletin çalışması sayesinde, yakın zamanda bu ıstırap ve üzüntülerin, bu tahribat ve hasarların telafi edileceğine emin olabiliriz. Bu vesileyle tabii hemşehriliğiyle iftihar ettiğim İstanbul’un artık hak edilmiş mutlu bir hayat devresi içinde, hür ve mesut yükselmesi beklentisiyle, büyük küçük bütün halkına en sıcak ve samimi özlemlerimin duyurulmasını rica ederim efendim.