Mustafa Kemal’e “Atatürk” soyadı verildi

24/11/1934

24 Kasım 1934 günü Türkiye Büyük Millet Meclisi, 2587 sayılı Kanun’la Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal’e “Atatürk” soyadını verdi. Kanunun görüşmeleri sırasında söz alan Başvekil İsmet Paşa, “Atatürk” soyadının verilmesini şöyle teklif etti: Arkadaşlar, Büyük Önderimiz, Cumhur Reisimizin soyadı için bir kanun teklif ediyoruz. Düşündük ki Soyadı Kanunu tatbik olunurken, Büyük Önder’in taşıyacağı adı tayin etmek Büyük Millet Meclisi’nin borcu ve hakkıdır. Kanunda biz “Atatürk” adını teklif ediyoruz. İnanıyoruz ki, ulusun en değerli varlığı olan Cumhur Reisimizin adını söylerken, derin sevgi ve saygı duygularımızı da birlikte sezdirmiş olacağız. İnanıyoruz ki “Atatürk” adı ile Büyük Türk Ulusu, en büyük oğluna en saygılı hitabını yapmış olacaktır. Hâkimiyeti Milliye gazetesinin başyazarı Falih Rıfkı Atay da, ertesi gün gazetesine koyduğu “Atatürk” başlıklı yazısında şöyle söylüyordu: En büyük Türk odur. Atatürk onun soyadı değildir: Atatürk onun kendisidir. Bu ad, Türk tarihinin önünde bir sancak gibi dalgalanacaktır; Türk tarihinin dünü, bugünü gibi, yarını onun gölgesi altındadır. Mustafa Kemal’siz Türk, Türksüz Mustafa Kemal anlaşılamaz: ikisi birbirinde buluştular, birbiri içinde sürüp gideceklerdir... Adı kendine, kendi adına kutlu olsun.