Mustafa Kemal’den Fransız Devrimi üzerine

14/07/1922

Mustafa Kemal Paşa, Fransız Cumhuriyeti’nin kuruluşunun kutlandığı Bastille Günü münasebetiyle 14 Temmuz 1922 günü Ankara’da Fransız Elçiliği’nde verilen ziyafete katıldı. Fransa’nın Ankara’da görevli resmi temsilcisi Albay Mougin tarafından verilen davette Mustafa Kemal, Fransız İhtilali ile Anadolu İhtilali arasındaki benzerliklere dikkat çeken bir de konuşma yaptı. Mustafa Kemal, konuşmasında şunları söyledi: Efendiler, 130 sene evvel Fransız milletinin pek haklı ayaklanmasını ve galeyanını mucip olan zulüm ve şiddet, hak ve adalet asrı olduğu iddia edilen 20. asırda Türkiye halkına reva görüldü. Türkiye halkı, tanınmayan ve çiğnenen hukukunu müdafaa için ayağa kalktı; bu ayaklanma onun için bir hak ve vazife oldu… Efendiler, yeryüzündeki uzak görüşlü devlet adamları için her zaman göz önünde tutulması gereken bir gerçek vardır: Fikirler zorla ve şiddetle, top ve tüfekle asla öldürülemez. Hassas bir millete karşı uygulanan zalimane muamelelerin, onu daha ziyade güçlendirdiği denenmiştir. Hürriyet ve bağımsızlık aşkı ile coşan ve şahlanan bir milletin ne harikalar yaratabileceğini, Fransız Büyük Devrimi bundan 130 yıl önce pek güzel ispat etmiştir… General Jordan kumandasındaki Fransız ordusunun yüz bin kişilik Avusturya ordusunu mağlup etmek ve geri çekilmeye mecbur bırakmak suretiyle kazandığı zaferin sır ve hikmetini bilenler, İzmir’in işgali üzerine aynı heyecanla çarpan kalplerden oluşan milli ordumuzun nelere kadir olacağını kolaylıkla tahmin edebilirler. Bizim mücadele ve ayaklanmamızın sebebi de, Fransız milletini o kahramanca harekete sevk eden sebeplerden daha az kuvvetli ve daha az mantıki değildir.