Mustafa Kemal Paşa TBMM başkanlığına seçildi

24/04/1920

23 Nisan 1920 tarihinde açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi, 24 Nisan günü yapılan ikinci oturumda Heyet-i Temsiliye Başkanı Mustafa Kemal’i Meclis başkanlığına seçti. TBMM başkanı, aynı zamanda Meclis tarafından seçilen hükümete de başkanlık yapacaktı. Böylece Mustafa Kemal, Milli Mücadele hareketi içindeki askeri liderliğinin yanı sıra Meclis ve hükümet başkanlığı görevlerini de üstlenmiş oluyordu. Mustafa Kemal, oylamanın ardından yaptığı teşekkür konuşmasında, Meclis başkanlığını bir “mevki” değil, bir “görev” olarak gördüğünü şu sözlerle dile getiriyordu: Muhterem Efendiler, Hayatımın bütün safhalarında olduğu gibi, son zamanların buhranları ve felaketleri arasında da bir dakika geçmemiştir ki her türlü huzur ve istirahatimi, her nevi şahsi duygularımı milletin selameti ve saadeti namına feda etmekten mutlu olmayayım. Gerek askerlik ve gerek siyasi hayatımın bütün devir ve safhalarını işgal eden mücadelelerimde daima hareket düsturum, milli iradeye dayanarak milletin ve vatanın muhtaç olduğu gayelere yürümek olmuştur. Bugün muhterem heyetinizin çoğunluk oylarında vücut bulan milli itimadı, liyakatimin çok üstünde görmekle beraber şahsım için bir amaç olarak değil, beraber giriştiğimiz mukaddes mücadelenin yöneldiği amaçları elde etmek için milletin bahşettiği bir dayanak olarak kabul ediyorum. Gazi Mustafa Kemal, Meclis başkanlığı görevini, cumhurbaşkanı seçildiği 29 Ekim 1923 tarihine kadar sürdürdü. Ondan boşalan Meclis başkanlığına ise 1 Kasım 1923 tarihinde Ali Fethi Bey (Okyar) seçildi.