Mustafa Kemal Paşa idama mahkûm edildi

11/05/1920

Mustafa Kemal Paşa, Anadolu’da özgürlük mücadelesini başlatıp 23 Nisan 1920’de Ankara’da TBMM’yi kurduktan sonra, İstanbul’daki Divan-ı Harp tarafından idama mahkûm edildi. Mahkemenin bu kararı, 24 Mayıs 1920 günü Padişah Vahdettin tarafından da aşağıdaki fermanla onaylandı: Kuvayı Milliye adı altında çıkarttıkları fitne ve fesat, Anayasa’ya aykırı olarak halktan zorla para toplamak, asker almak, bunun aksine hareket edenlere işkence ve eziyet ederek, şehirleri yakıp yıkmaya kalkışmak suretiyle iç güvenliği bozanların tertipçisi ve teşvikçisi oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan, 3. Ordu Müfettişliğinden alınarak askerlik mesleğinden çıkartılmış bulunan Selanikli Mustafa Kemal Efendi; eski 27. Fırka Kumandanı miralaylıktan emekli İstanbullu Kara Vasıf Bey; eski 27. Kolordu Kumandanı Mirliva Salacaklı Fuat Paşa (Cebesoy) ile eski Washington Elçisi ve Ankara Milletvekili Midillili Alfred Rüstem (Bilinski) ve Sıhhiye Eski Müdürü İstanbullu Doktor Adnan Bey’le (Adıvar), Üniversite Batı Edebiyatı Eski Öğretmeni İstanbullu Halide Edip Hanım’ın (Adıvar), ayrıntıları 11 Mayıs 1920 tarihli ve 20 numaralı karar tutanağında yazılı olduğu üzere, Mülkiye Ceza Kanunu’nun 45. maddesinin 1. fıkrası delaletiyle, 55. maddesinin 4. fıkrası ve 56. maddesi uyarınca sahip oldukları askeri ve mülki rütbe ve nişanlarla, her türlü resmi unvanlarının kaldırılmasına ve idamlarına, halen firarda bulunmaları nedeniyle kanun hükümleri gereğince mallarının haczedilerek, usulüne göre idare ettirilmesine dair İstanbul Bir Numaralı Sıkıyönetim Mahkemesi tarafından gıyaben verilen hüküm ve karar, ele geçirildiklerinde tekrar yargılanmak üzere tasdik edilmiştir. Bu padişah buyruğunu yürütmeye Harbiye Nazırı görevlidir.