Mustafa Kemal Kıyafet Devrimi’ni anlattı

28/08/1925

Mustafa Kemal Paşa, Kastamonu’ya yaptığı gezi kapsamında, 28 Ağustos 1925 günü gittiği İnebolu’da Kıyafet Devrimi’nin gerekçelerini halka şu konuşmayla anlattı: Efendiler, Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türk halkı medenidir. Tarihinde medenidir, hakikatte medenidir. Fakat… medeniyim diyen Türkiye Cumhuriyeti halkı aile hayatıyla, yaşayış tarzıyla medeni olduğunu göstermek mecburiyetindedir. Velhasıl medeniyim diyen Türkiye’nin hakikaten medeni olan halkı, baştan aşağıya dış görünümüyle de medeni ve gelişmiş insanlar olduğunu fiilen göstermeğe mecburdur… Bu açıklamamı yüksek heyetinize, tamamınıza bir soru sorarak yapmak istiyorum. - Bizim kıyafetimiz milli midir? (Hayır sesleri) - Bizim kıyafetimiz medeni ve uluslararası mıdır? (Hayır, hayır sesleri) Size iştirak ediyorum. Hayır, hayır, hayır! Tabirimi mazur görünüz. Altı kaval üstü şişhane diye ifade olunabilecek bir kıyafet ne millidir ve ne de uluslararasıdır. O halde kıyafetsiz bir millet olur mu arkadaşlar? Böyle nitelenmeye razı mısınız arkadaşlar? (Hayır, hayır, katiyen sesleri). Çok kıymetli bir cevheri çamurla sıvayarak dünya âleme göstermekte mana var mıdır?.. Cevheri gösterebilmek için çamuru atmak gerekir. Bu doğaldır. Cevherin muhafazası için bir muhafaza yapmak lazımsa, onu altından veya platinden yapmak icap etmez mi?.. Arkadaşlar, medeni ve uluslararası kıyafet bizim için çok değerli, milletimiz için layık bir kıyafettir. Onu giyeceğiz. Ayakta iskarpin veya fotin, bacakta pantolon, yelek, gömlek, kravat, yakalık, ceket ve doğal olarak bunları tamamlamak üzere başta siperli başlık. Bunu açık söylemek isterim ki bu başlığa şapka denir.