Mustafa Kemal İzmir Kadınlar Kurultayı’nda

01/02/1923

Mustafa Kemal, henüz yeni evlendiği eşi Latife Hanım’la birlikte, 31 Ocak 1923 günü İzmir’de yapılan Kadınlar Kurultayı’na katıldı. Eski gümrük binasında düzenlenen kongreye nutuk vermeye değil, bir vatandaş olarak sohbet etmeye geldiğini söyleyen Mustafa Kemal, katılımcılardan merak ettikleri konuları rahatça sormalarını istedi. Bunun üzerine kendisine 3’ü hanım, 19 kişi tarafından sorular yöneltildi. Tüm bunları dikkatle yanıtlayan Mustafa Kemal, konuşmasının büyük bölümünü kadının toplumdaki yeri konusuna ayırdı: Tanrı insanları iki cins olarak yaratmıştır. Bunlar birbiri için kesinkes gereklidir. Şuna kani olmak lazımdır ki, dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir... Bir toplum, cinslerden yalnız birinin çağdaşlık gereklerine uymasıyla yetinirse, o toplum yarıdan fazla zaaf içinde kalır. Bir millet gelişmek ve uygarlaşmak isterse, bilhassa bu noktayı esas olarak kabul etmek mecburiyetindedir. Bizim toplumumuzun başarısızlığının sebebi, kadınlarımıza karşı gösterdiğimiz kayıtsızlık ve kusurlardan kaynaklanmaktadır... Bir toplumun bir uzvu faaliyette bulunurken diğer uzvu atalet içinde olursa, o toplum felç olur. Bir toplumun hayatta çalışması ve muvaffak olması için, çalışmanın ve muvaffak olabilmenin gereği olan tüm araç ve şartları karşılaması gerekir. Öyleyse, bizim toplumumuz için ilim ve fen lazım ise, bunları aynı derecede hem erkek ve hem de kadınlarımızın edinmesi lazımdır. Bilirsiniz, her alanda olduğu gibi sosyal yaşamda da görev bölümü vardır. Bu genel görev bölümü içinde kadınlar kendilerine ait görevleri yerine getirecekleri gibi, toplumun refahı ve mutluluğu için gerekli olan genel görevlere de katılacaklardır.