Mustafa Kemal, Harp Okulu’nu bitirdi

10/02/1902

Mustafa Kemal, Manastır İdadisi’ni bitirdikten sonra İstanbul’a gelerek 13 Mart 1899 tarihinde Harp Okulu’nun piyade bölümüne girdi. Genel olarak başarılı bir öğrenci olmasına karşın, İstanbul’daki ilk yılında okula uyum sağlamakta bazı zorluklar yaşadı. Mustafa Kemal, o yıl yaşadıklarını, kendisi şu sözlerle anlatır: Birinci sınıfta saf gençlik hayallerine tutuldum. Dersleri ihmal ettim. Yılın nasıl geçtiğinin farkında olmadım. Ancak dersler kesilince kitaplara sarıldım. Bu anısını bizzat Atatürk’ün ağzından dinlemiş olan Prof. Hikmet Bayur da olayı şöyle nakleder: Harp Okulu’nun ilk sınıfında eğlencelere dalan Mustafa Kemal, ikinci ve hele üçüncü yılda var gücüyle derslerine sarılır. Öyle yapmasaydı, kurmay olamayacak ve mesleğinde pek ilerleyemeyecekti. Kendi anlattığına göre, Harp Okulu’nun ilk sınıfında aldığı derece yüzünden, kurmay sınıfına geçebilmesi için üçüncü sınıfta birincilerden olması gerekiyordu. Bu yüzden o yıl çok çalışmıştır. Sınavların bittiği gün, kendisinde, birincilerden olduğuna ve dolayısıyla kurmay subay olacağına o kadar büyük bir güveni vardı ki, daha sınavın sonuçları bildirilmeden kurmay işaretlerini yakasına takmıştı. Bunları anlattığı sırada, “Ya kurmay subay olmasaydınız ne yapardınız?” dememize karşı, “Olduğuma kesin güvenim vardı. Eğer olmasaydım, ilk fırsatta askerlikten çıkar ve kendime başka bir meslek arardım,” demişti. Mustafa Kemal, Harp Okulu’nu 10 Şubat 1902 tarihinde başarıyla tamamladı ve Harp Akademisi’ne devam etmeye hak kazandı.