Mustafa Kemal gözünden yaralanarak hastaneye yattı

18/01/1912

Mustafa Kemal, 29 Eylül 1911 tarihinde Trablusgarp Harbi’nin patlak vermesi üzerine savaşa katılmak amacıyla 21 Ekim’de İskenderiye’ye ayak bastı. 29 Kasım’da Bingazi bölgesine geçen Mustafa Kemal, önce Tobruk Bölgesi Komutanlığı’na getirildi; kısa bir süre sonra da Derne Şark Kolu Komutanlığı’nı üstlendi. Mustafa Kemal, İtalyan kuvvetlerine karşı başarılı bir mücadele verdi. Ne var ki Kasr-ı Harun Muharebesi sırasında duvardan sıçrayan bir parça nedeniyle gözünden yaralanarak 18 Ocak günü Derne’de bulunan Hilal-i Ahmer hastanesine başvurdu. Mustafa Kemal’e ilk müdahaleyi, o sırada Sağlık Başkanı olarak görev yapan Dr. İbrahim Talî Bey (Öngören) yaptı: Komutan Bey’in bir gözünde kan var. Sık nefes alıyor. Elini sıkarken biraz da ateşli olduğunu hissettim. Kendisine, “Ne vakitten beri rahatsızsınız? Neden geride, Mısır’dan gelmiş olan Kızılay Hastanesi’nde istirahat etmiyorsunuz?” dedim. Mustafa Kemal Bey’i ancak, orada bulunan arkadaşların ısrarı ve Enver Bey’in müdahalesiyle hastaneye götürebildim. Orada kıymetli göz hekimi Münir Bey’in titiz bakımı ve hastane hekimlerinin hizmeti ile 15-20 gün içinde Mustafa Kemal Bey iyileşerek Derne Komutanlığı’nı ele aldı. Ne var ki yapılan tedaviye rağmen Mustafa Kemal’in gözündeki rahatsızlık tam olarak geçmedi. Nitekim, 3 Mart 1912’de gerçekleşen şiddetli çarpışmalar sırasında olağanüstü yorgunluk, açlık ve soğuk nedeniyle görme kaybı ve ağrılar nüksetti. On beş gün kadar yataktan kalkamayan Mustafa Kemal, bu olaydan sonra bir süre Kahire’deki bir hastanede kaldı. Ardından da 1912 Kasım’ında Viyana’ya giderek, göz mütehassısı Prof. W. Fox tarafından tedavi edildi. Mustafa Kemal, bundan sonra eski görüşüne kavuşmasına rağmen, Libya hatırası olan izi ömrünün sonuna kadar gözünde taşıdı.