Mustafa Kemal, eski eserlerin korunmasını istedi

20/02/1931

Yurt gezileri kapsamında Konya’ya gelen Mustafa Kemal, 20 Şubat 1931 günü kentteki bazı eski eserleri ziyaret etti. Gezdiği yerlerde gördüğü harabiyetten üzüntü duyan Mustafa Kemal, aynı gün Başbakan İsmet Paşa’ya bir telgraf göndererek eski eserlere sahip çıkılması için hükümetin harekete geçmesini istedi. Cumhurbaşkanına göre İstanbul’dan başka Bursa, İzmir, Antalya, Adana ve Konya’da mevcut müzelerde bazı eski eserler sergilense de, bunların sayısı yeterli değildi. Ülkenin hemen her yerinde “emsalsiz defineler” halinde yatmakta olan eski medeniyet eserlerinin meydana çıkarılarak bilimsel bir şekilde muhafaza edilebilmesi ve yüzyıllardır ihmal nedeniyle harap hale gelmiş olan anıtların muhafazası için ivedilikle arkeoloji uzmanlarına ihtiyaç vardı. Bunun için, Eğitim Bakanlığı’nca yurtdışına eğitime gönderilecek öğrencilerden bir kısmının bu şubeye tahsis edilmesi uygun olacaktı. Mustafa Kemal, ayrıca Konya’da sekiz asır önceki Türk medeniyetinin mimari şaheserleri sayılabilecek nitelikteki Karatay Medresesi, Alaeddin Camii, Sahip Ata Medrese Camii ve Türbesi, Sırçalı Mescit ve İnce Minareli Cami’nin tamire muhtaç bir halde olduğuna dikkat çekiyordu. Gazi, başbakandan, öncelikle bu yapıların askeri hizmet için kullanılanlarının boşaltılmasını ve uzman kişilerin gözetiminde tamir edilmesini istiyordu. Mustafa Kemal’in tarihe ve tarihi eserlere verdiği önemi en iyi şu sözleri yansıtıyordu: “Bir vatanın sahibi olmanın yolu, o topraklarda yaşanmış tarihi olayları bilmek, doğmuş uygarlıkları tanıma ve sahip olmaktan geçer.”