Mustafa Kemal, böbrek tedavisi için Viyana’ya gitti

25/05/1918

Mustafa Kemal, kronik böbrek rahatsızlığı nedeniyle 25 Mayıs 1918 tarihinde İstanbul’dan trenle Viyana’ya hareket etti. Tedavi amacıyla iki ay kadar Viyana ve Karlsbad’da kalan Mustafa Kemal, ünlü Karlsbad Hatıraları’nı da bu dönemde kaleme aldı. Mustafa Kemal’in sol böbreğindeki rahatsızlık ilk kez kendini 1911’de Trablusgarp’ta göstermiş, daha sonra Çanakkale ve Doğu Cephesi’nde de yeniden ortaya çıkmıştı. 1917 sonunda Veliaht Vahdettin Efendi’yle Almanya’ya yaptığı geziden böbrek ağrılarıyla dönen Mustafa Kemal, uygulanan tedavinin başarılı olmaması üzerine doktorların tavsiyesiyle 1918 Mayıs’ında Viyana’ya gitmeye karar vermişti. Mustafa Kemal, 27 Mayıs’ta vardığı Viyana’da, ünlü ürolog Prof. Dr. Otto Zuckerkandl tarafından görüldü. Kent yakınlarındaki Cottage Senatoryumu’nda üç hafta kalan Mustafa Kemal, daha sonra kaplıca kürü için Karlsbad’a gitti. Burada Dr. Vermer’in hazırladığı kür programını uygulayan Mustafa Kemal, Türkiye’deki gelişmeler nedeniyle 2 Ağustos 1918’de tedavisine son vererek Viyana üzerinden İstanbul’a döndü. Karlsbad’da kaldığı bir ay boyunca tedavisine ek olarak Almanca ve Fransızca dersler alan Mustafa Kemal, bir yandan da Türkiye’nin geleceğine dair düşünce ve tasarılarını notlar haline getirdi. Altı defter ve 156 sayfadan oluşan, Osmanlıca ve Fransızca yazılmış bu notlar, 1930 yılında Afet İnan tarafından Çankaya’daki eski Cumhurbaşkanlığı Konutu’nun kütüphanesinde tesadüfen gün ışığına çıkarıldı. Mustafa Kemal’in bu tarihten sonra yeniden gözden geçirdiği ve saklaması için Afet İnan’a geri verdiği bu çok değerli belgeler, sonraki yıllarda Afet İnan tarafından Karlsbad Hatıraları adıyla kitaba dönüştürüldü.