Mustafa Kemal Beyrut’ta

15/07/1906

Mustafa Kemal, Erkan-ı Harbiye Mektebi’nden 1905 yılında mezun olduktan sonra iki yıl boyunca Şam’da 5. Ordu emrine verildi. Burada kendisine aktif bir görev verilmediği için boş zamanlarını bol kitap okuyarak ve siyasi nedenlerle Şam’a sürgüne gönderilmiş bazı hürriyet yanlılarıyla buluşarak geçiren Mustafa Kemal, 1906 Ekim’inde Dr. Mustafa (Cantekin) ve Lütfi Müfit (Özdeş) ile birlikte “Vatan ve Hürriyet” adında, meşrutiyet taraftarı gizli bir cemiyet kurdu. Bu dönemde çeşitli vesilelerle Suriye eyaletinin farklı şehirlerine ve Beyrut’a gitme fırsatı bulan Mustafa Kemal, birkaç kez gizlice Selanik’e de gitti. Selanik’e yaptığı bu gezilerden birinde Mustafa Kemal, yakın arkadaşlarını Hakkı Baha’nın (Pars) evinde toplayarak onlara, yürüttüğü hürriyet yanlısı faaliyetleri anlattı. Amacı, Vatan ve Hürriyet Cemiyeti’nin Selanik’te de bir şube açmasını sağlamaktı. Mustafa Kemal, bu toplantıda arkadaşlarına şu sözlerle hitap etti: Bu talihsiz memlekete karşı önemli görevlerimiz vardır. Onu kurtarmak tek hedefimizdir. Bugün Makedonya’yı ve bütün Rumeli topraklarını vatan bütünlüğünden ayırmak istiyorlar. Memlekete yabancı etkisi ve egemenliği kısmen ve fiilen girmiştir. Padişah zevk ve saltanatına düşkün, her alçaklığı yapabilecek, nefret edilen bir kişidir. Millet baskıcı ve zorba bir yönetim altında yok oluyor. Hürriyet olmayan bir memlekette, ölüm ve yok olma vardır. Her ilerlemenin ve kurtuluşun anası hürriyettir. Tarih bugün biz evlatlarına bazı büyük görevler yüklüyor. Böylece Selanik’te yeni bir şubenin kurulmasını sağlayan Mustafa Kemal yeniden Şam’a döndü ve 20 Haziran 1907’de kolağalığına (kıdemli yüzbaşı) terfi ederek Şam’daki ordunun kurmay başkanlığında görevlendirildi.