Mustafa Kemal “Başkomutan”

05/08/1921

5 Ağustos 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yapılan gizli oturumda, Mustafa Kemal Paşa’ya geniş yetkilerle 3 ay “Başkomutanlık” veren kanun kabul edildi. 1921 yazında güçlü Yunan ordusunun giriştiği harekâtla Afyon, Kütahya ve Eskişehir düşmüş, Türk ordusu da yeniden güç kazanabilmek için Sakarya nehrinin doğusuna çekilmişti. Bu durum Meclis içinde genel olarak huzursuzluk ve karamsarlığa yol açmıştı. Ordunun bir an evvel toparlanması için başına Enver Paşa’nın getirilmesini önerenler dahi vardı. Ancak genel görüş, Başkomutanlığı geçici bir süreyle TBMM Başkanı Mustafa Kemal’in üstlenmesiydi. Bu doğrultuda 4 Ağustos günü TBMM’ye bir önerge sunuldu. Tartışmalar ertesi gün de devam etti ve Mustafa Kemal, 3 ay süreyle Meclis yetkilerinin de kendisine verilmesi koşuluyla Başkomutanlık görevini kabul etti. Önergenin kabul edilmesinden sonra kürsüye çıkan Mustafa Kemal, şu konuşmayı yaptı: Efendiler, zavallı milletimizi tutsak etmek isteyen düşmanları Allah’ın yardımıyla kesinlikle yeneceğimize olan güven ve inancım hiç sarsılmamıştır. Bu dakikada o tam güveni yüce heyetinize karşı, tüm millete ve tüm dünyaya karşı ilan ederim. Bu tam inancın fiiliyata dönüşebilmesi için, tek ve en çok gereksindiğim bir şey varsa o da yüce heyetinizin beni koruması ve milletimizin bana hep yardımcı olmasıdır. Gerek yüce heyetinizden, gerek büyük ve müşfik milletimden her zaman şefkat ve koruma göreceğime inancım büyüktür. O nedenle yüce heyetinizden aldığım güçle bu dakikadan itibaren Başkomutanlık görevime başlıyorum.