Mudanya Mütarekesi imzalandı

11/10/1922

Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile Kurtuluş Savaşı’nın kesin bir Türk zaferiyle sonuçlanması üzerine Mudanya’da ateşkes görüşmelerine 3 Ekim 1922 Salı günü saat 15.15’te başlandı. Başkomutan Mustafa Kemal, Türk heyetine İsmet Paşa’nın başkanlık etmesini istemişti. Büyük Taarruz’daki başarıları nedeniyle TBMM’nin kendisine korgeneral rütbesi vermesi üzerine İsmet Paşa, Mudanya’ya bu rütbeyle gelmişti. Her biri ayrı ayrı gelen İtilaf Devletleri temsilcilerini Mudanya’da karşılayan İsmet İnönü, ev sahibi olarak hemen toplantının yönetimini ele aldı. Görüşmelerde İngiltere’yi İşgal Orduları Komutanı General Harrington, Fransa’yı General Charpy, İtalya’yı General Monbelli temsil ediyordu. Asıl savaşan taraf olan Yunanistan ise General Mazarakis ile Albay Sariyanis’i delege olarak görevlendirmişti. Ancak Mudanya’ya gelmiş olmalarına rağmen Yunan heyeti konferansa katılmadı ve görüşmelerde Yunanistan’ın sözcülüğünü yine İngiltere üstlendi. Ateşkes görüşmeleri 11 Ekim’e kadar sürdü ve hayli şiddetli geçti. Mustafa Kemal’le sürekli haberleşen İsmet Paşa, savaştan galip çıkmış olmanın psikolojik üstünlüğünü de kullanarak, görüşmeler boyunca Türk tarafının ateşkes şartlarını tavizsiz bir şekilde savundu. Sonunda, 11 Ekim 1922 günü ateşkes antlaşması imzalandı. Mudanya Mütarekesi ile Kurtuluş Savaşı fiilen sona erdiği gibi, İstanbul, Boğazlar ve Doğu Trakya savaşsız kurtarıldı. İtilaf Devletleri’nin Türk vatanını paylaşma tasarıları ise hüsranla sonuçlandı.