Milli Mücadele’nin ilk gazetesi İrade-i Milliye

14/09/1919

Milli Mücadele’nin ilk yayın organı olan İrade-i Milliye gazetesi, 14 Eylül 1919 tarihinde yayın hayatına başladı. Gazete, bir anlamda Sivas Kongresi’nin bir ürünüydü. Kongrenin sona erdiği 11 Eylül günü Rauf Bey (Orbay) propaganda için bir gazete çıkarılmasının yararlı olacağını öne sürmüş, Mustafa Kemal de bu düşünceyi kongre üyelerinden muallim Rasim Bey’e (Başara) açmıştı. Rasim Bey, gazeteyi hazırlamakla 22 yaşındaki öğrencisi Selahaddin Bey’i görevlendirmişti. Sonradan “Ulusalerk” soyadını alan Selahaddin Bey, anılarında o günleri şöyle anlatır: Sivas Kongresi’nin fikirlerini neşretmek üzere bir gazetenin çıkarılması ve imtiyazının adıma alınmasını Büyük Ata bana emrettiler... Derhal mahalli hükümete müracaat ettim. Başvurumuzu inceleme bahanesiyle geciktiriyorlardı… Nihayet Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin beyannamesinin işlemleri yapılırken, bir yandan da bizim imtiyazımızı verdiler. Gazete 30x50 santimetre genişliğinde, dört sayfadan ibaretti. Başlığı da, elde mevcut harflerin en büyüğü ile dizilmişti… Sivas Kongresi’nin kapanmasından üç gün sonra yayımlanan ilk sayıda, Mustafa Kemal’in kongrede yaptığı açılış konuşması ile padişaha, sadrazama ve İtilaf Devletleri’ne hitaben yazılan mektup ve muhtıralara yer verilmişti. İrade-i Milliye gazetesi bir süre Sivas’ta yayımlanmaya devam etti. Daha sonra, 10 Ocak 1920 tarihinde Ankara’da kurulan Hâkimiyet-i Milliye gazetesi aynı misyonu devraldı.