Milletlerarası Kadın Kongresi İstanbul’da toplandı

18/04/1935

12. Milletlerarası Kadın Kongresi, Atatürk’ün himayesinde 18 Nisan 1935 günü İstanbul Yıldız Sarayı’nda toplandı. 30 ülkeden 210 delegenin katıldığı kongrenin o yıl Türkiye’de yapılmasının nedeni, Türkiye’de kadınların seçme ve seçilme haklarının genişletilmesi ve 8 Şubat 1935 tarihinde yapılan seçimlerde 17 kadın milletvekilinin TBMM’ye girmesiydi. Uluslararası Kadınlar Birliği Başkanı Margery C. Ashby, kongrenin açılış konuşmasında amaçlarını, “Kadın için hak beraberliği ve insanlık için barış istiyoruz” şeklinde özetledi. Kadınlar Birliği Başkanı Latife Bekir Işık da konuşmasında, Türk kadınının Atatürk’e duyduğu hisleri şöyle ifade etti: Türkiye’de harem haricinde hiçbir sosyal kıymeti olmayan Türk kadını, Atatürk tarafından kendisini boğmakta olan örtüyü atmaya ve erkeğin yanında layık olduğu mevkiyi almaya davet edilmiştir. Bundan böyle Türkiye’de bir kadınlık meselesi yoktur ve erkek gibi kadın da bir tek şefin idaresi altında memleketin iyiliği için çalışmaktadır. Atatürk, bizim için yalnız bir vatan kurtarıcısı değil, aynı zamanda Türk kadınının kurtarıcısıdır. Kongreyi izleyen bir gazeteci, Türk kadın milletvekillerine gösterdiği ilgiden duyduğu gururu şu sözlerle dile getiriyordu: Bir ara kürsüye çıkan Bayan Latife Bekir, kadın saylavlarımızı (milletvekili) yabancı delegelere takdim etmek için birer birer isimleriyle çağırmaya başladı... Alkış tufanı içerisinde Türk kadın saylavları kürsünün yanına çıktılar. Ben, duyduğum iftihar hissiyle salondan ayrıldım, çünkü bu kongreye gelirken yalnız bunu görmek istemiştim. Atatürk’ün esaret zincirinden kurtardığı Türk kadınının bu zaferini ve o zaferin bu nümayişini…