Milletler Cemiyeti Hatay’ın bağımsızlığını kabul etti

27/01/1937

Türkiye’nin Hatay’ın statüsüyle ilgili başvurusu Milletler Cemiyeti’nde beklenen sonuca ulaştı ve 27 Ocak 1937 günü Hatay’ın bağımsızlığı kabul edildi. TBMM ile Fransız hükümeti arasında 1921 yılında imzalanan Ankara Anlaşması ile güneyde geçici bir sınır belirlenmiş, ancak İskenderun Sancağı ayrı bir statüye tabi tutulmuştu. Ne var ki bir süre sonra Fransa’nın Suriye’deki manda idaresine son vermesi, Hatay’ın da Suriye’ye bağlanma ihtimalini ortaya çıkardı. Türkiye, kabul edilemez bulduğu bu durum karşısında derhal harekete geçerek, Hatay’a bağımsızlık verilmesi için Milletler Cemiyeti’ne başvurdu. Bu tarihten sonra Türk kamuoyunun yakından izlemeye başladığı Hatay konusu, Atatürk için de kendi ifadesiyle “şahsi bir mesele” haline geldi. Hatta Atatürk, sorunun diplomatik yollarla çözülememesi halinde, bir fert olarak Hatay’a gidip mücadeleye orada devam edeceğini söylüyordu. Milletler Cemiyeti, Atatürk’ün ve Türkiye’nin bu kararlı tutumu sayesinde 27 Ocak 1937’de Hatay’ın bağımsızlığını kabul etti. Bu karar, Türkiye’de büyük sevinç gösterileriyle karşılandı. 31 Ocak’ta İstanbul Beyazıt Meydanı’nda düzenlenen büyük mitingi takiben, halk vapurlarla Dolmabahçe Sarayı’nın önüne gelerek Atatürk’e sevgi gösterilerinde bulundu. Atatürk, bu kararın ardından Fransa ile ortaya çıkan anlaşmazlık konularında da ısrarcı tutumunu sürdürdü. Türkiye’nin Hatay’ı kendi kaderine terk etmeyeceğini anlayan Fransa, sonunda anlaşmayı imzalamaya razı oldu. Anlaşma uyarınca Hatay’da seçimler yapıldı ve Atatürk hayata gözlerine kapatmadan sadece aylar önce, 2 Eylül 1938’de bağımsız Hatay Cumhuriyeti kuruldu. Hatay Devleti, 30 Haziran 1939’da Türkiye’ye iltihak kararı alarak ana yurtla birleşti.