Metrik sistem kabul edildi

26/03/1931

Atatürk devrimlerinin temel amacı, Türk halkını çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırmak ve Türkiye’yi gelişmiş dünya ile uyumlu, uluslararası standartları benimsemiş bir ülke haline getirmekti. Atatürk’ün bu yönde öncülük ettiği devrimlerden biri de, 26 Mart 1931 tarihinde metrik sistemin kabul edilmesiydi. Osmanlı döneminde endaze, arşın, kulaç ve fersah gibi uzunluk birimleri kullanılıyordu. Bunlar arasından endaze, 60 ile 65 santimlik bir uzunluğa denk düşerken; orta parmağın ucundan dirseğe ya da parmak ucundan omuza kadar değişiklik gösterebilen arşın, kumaş ölçülürken 68 santim, bina ölçülürken 75,7 santim sayılıyordu. Bu ölçüler standart ve değişmez olmadığı gibi, bunların uluslararası bir geçerliliği de yoktu. 26 Mart 1931 tarihinde kabul edilen 1782 sayılı yasayla, çağdaş dünyanın kullandığı metrik sistem kabul edildi. Bundan 5 gün sonra çıkarılan bir diğer yasayla da çeki, kantar, batman, okka, dirhem ve kırat gibi eski ağırlık ölçüleri kaldırılarak, bunların yerine gram ve kilogram gibi uluslararası ağırlık ölçüleri getirildi. Bu değişikliklerle, devletin sınırları içerisinde ağırlık ve uzunluk ölçüleri bakımından birlik sağlandığı gibi, dış ticaret alanında da mevcut olan zorluklar ortadan kaldırıldı.