“Mareşal” rütbesi ve “Gazi” unvanı

19/09/1921

Mustafa Kemal Paşa, Sakarya Meydan Muharebesi’nin kazanılmasından birkaç gün sonra, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, savaş hakkında bilgilendirici bir konuşma yaptı. Mustafa Kemal konuşmasında şunları söyledi: Efendiler, Türkiye Büyük Millet Meclisi ordusunun Sakarya’da kazanmış olduğu meydan muharebesi, pek büyük bir meydan muharebesidir. Harp tarihinde misli belki olmayan bir meydan muharebesidir... Bizi imha etmek görüşü karşısında varlığımızı silahla korumak ve savunmak pek tabiidir. Bundan daha tabii ve daha haklı bir hareket olamaz. Aynı gün Millet Meclisi Genel Kurulu’nda, Mustafa Kemal Paşa’ya kanunla “Mareşal” rütbesi ve “Gazi” unvanı verildi. Bunun üzerine Mustafa Kemal, Meclis’e hitaben bir teşekkür konuşması yaptı: Kazanılan bu başarı, Yüksek Heyetinizin iradesiyle kuvvet bulan ordumuzun iradesi sayesinde, düşman ordusunun iradesinin kırılması suretiyle belirmiştir. Bu sebeple ödüllendirişinizin gerçek muhatabı yine ordumuzdur. Mustafa Kemal, ertesi gün de orduya hitaben bir bildiri yayımladı: Zaferden dolayı sizin kahramanlıklarınızla, sizin gösterdiğiniz nihayetsiz fedakârlıklar pahasına kazanılan büyük zaferlerin millet tarafından takdirini gösteren bu rütbe ve unvanı, ancak size mal ederek, bütün askerlik hayatımın en büyük iftihar sermayesi olarak taşıyacağım.