Mareşal Fevzi Çakmak öldü

10/04/1950

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk genelkurmay başkanı ve Mustafa Kemal’den sonra mareşal rütbesine sahip ilk ordu mensubu Fevzi Çakmak, 10 Nisan 1950 tarihinde vefat etti. 1896’da Harbiye Mektebi’ni ve 1898’de Erkân-ı Harbiye Mektebi’ni bitirerek kurmay yüzbaşı rütbesiyle orduya katıldı. Bir süre Erkân-ı Harbiye (Genelkurmay) bünyesinde çalıştıktan sonra, Balkanlar’da Sırp ve Arnavut çetecilere karşı savaştı. Balkan Savaşları’nda ve I. Dünya Savaşı sırasında 5. Kolordu komutanı olarak Çanakkale’de savaştı. Ardından Kafkas ve Filistin Cephelerinde görev aldı. Gösterdiği başarılar nedeniyle korgeneralliğe yükseltildi. Mondros Mütarekesi’nden sonra Erkân-ı Harbiye reisliği ve harbiye nazırlığı yaptı. Mustafa Kemal Paşa’nın ifadesiyle “İstanbul’un acıklı durumu karşısında orada kalarak vatana ve ulusa herhangi bir yoldan hizmet olanağı kalmaması” üzerine 1920’de Anadolu’ya geçti ve Kozan milletvekili olarak TBMM’ye katıldı. Kısa bir süre sonra milli savunma bakanlığına getirildi. 1922’ye kadar süren bu görevinin yanı sıra, 3 Ağustos 1921’de genelkurmay başkanlığına atandı. 30 Ağustos’taki Dumlupınar Meydan Muharebesi’nin ardından 3 Eylül’de rütbesi, Başkomutan Mustafa Kemal Paşa’nın tavsiyesiyle TBMM tarafından mareşalliğe yükseltildi. Kurtuluş Savaşı’ndan sonra siyaset yerine askerlik görevini sürdürmeye karar verdi ve genelkurmay başkanlığı görevini 1944 yılına kadar sürdürdü. 1946’da Demokrat Parti listesinden bağımsız İstanbul milletvekili seçilerek yeniden TBMM’ye girdi. Fakat 1948’de Demokrat Parti’den ayrıldı ve aynı yıl Millet Partisi’nin kurucuları arasında yer aldı.