Lenin’in özel elçisi Frunze Ankara’da

30/12/1921

Sovyet tarihinin önemli isimlerinden biri olan General Mihail Vasilyeviç Frunze, Lenin’in özel talimatıyla, olağanüstü elçi sıfatıyla 13 Aralık 1921’de Ankara’ya geldi. Mustafa Kemal Paşa’yla yakın ilişki kuran Frunze, Ankara’daki havaya ve Türk ordusuna ilişkin gözlemlerini, Sovyet Dışişleri Bakanı Çiçerin’e sunduğu 22 Aralık 1921 tarihli raporda şöyle özetliyordu: Halk tümüyle yıkıma uğramıştır, yorgundur, barış istemektedir; ancak, aynı zamanda güçlü ve etkili bir propagandanın sonucu olarak mücadelenin gereğini çok iyi kavramaktadır. Ordu çok kötü bir durumdadır, üniforması yoktur, silahı yetersizdir, bir kış harekâtı yapamaz, ancak morali hâlâ yüksektir. Ülkede yiyecek sıkıntısı vardır. Ulaştırma sorunlarından ordu yeterince beslenememektedir... Türkiye’nin kendi olanakları, askeri sorunların olumlu bir şekilde sonuçlandırılması için yeterli değildir. Ordu direnebilir, fakat dışarıdan gelecek bir yardım olmadan kesin bir zaferi elde etmesi tümüyle olanaksızdır... Mihail Vasilyeviç Frunze, sonraki günlerde Sakarya Cephesini de gezdi ve 30 Aralık’ta onuruna verilen yemeğin ardından, 5 Ocak 1922 tarihinde ülkesine döndü.