Le Petit Parisien muhabiriyle mülakat

23/01/1922

Dünyanın en çok tiraja sahip gazetesi Le Petit Parisien, Büyük Taarruz’a aylar kala, Bursa’daki muhabiri vasıtasıyla Başkomutan Mustafa Kemal Paşa ile bir mülakat yaptı. Gazi Mustafa Kemal, daha sonra İkdam gazetesi tarafından da tercümesi yayımlanan mülakatta, Türkiye’nin ekonomik ve siyasi bağımsızlığı konusunda Batı dünyasına önemli mesajlar verdi. Türkiye’nin barış görüşmelerine yönelik tutumu sorulduğunda, Mustafa Kemal’in Fransız muhabire yanıtı şu oldu: Şartlarımız çok açık ve çok sadedir. İstiklalimizin, kayıtsız ve koşulsuz onanmasını talep ediyoruz. Bu kısa cümlede programımızın bütün ana hatları yer almaktadır. Milli hududumuz dahilinde bulunan toprakların bize verilmesinde ısrar edeceğiz. Ondan sonra bu topraklar dahilinde tamamıyla bağımsız, yani kapitülasyonsuz bir Türkiye yaşamasını istiyoruz. İşte bütün isteklerimiz budur. Le Petit Parisien muhabirinin, “Türkiye’de komünizm şeklinde bir idare mi tesis etmek istiyorsunuz?” sorusuna Mustafa Kemal’in verdiği yanıtı ise şöyleydi: Yeni Türkiye’nin eski Türkiye ile hiçbir alakası yoktur. Osmanlı hükümeti tarihe geçmiştir. Şimdi yeni bir Türkiye doğmuştur... Yeni hükümet, millet tarafından seçilmiş ve aynı zamanda hem yürütme kuvvetini, hem de yasama kuvvetini haiz mebuslardan teşekkül eder. Hakikatte hâkim olan ve her şeyi idare eden merci, Millet Meclisi’dir. Şurası unutulmamalı ki bu tarz idare şekli bir Bolşevik sistemi değildir. Çünkü biz ne Bolşeviğiz, ne de komünist. Çünkü biz, milliyetperver ve dinimize hürmetkârız. Kısaca, bizim hükümet şeklimiz tam bir demokrat hükümetidir. Ve lisanımızda bu hükümet, “halk hükümeti” olarak adlandırılır.