Keyfilik ve zorbalık üzerine bir not

05/01/1925

Mustafa Kemal Paşa, eşi Latife Hanım’la 3-13 Ocak 1925 tarihleri arasında Konya’yı ziyareti sırasında, defterine şu notu düşmüş: Bizi keyfi hareket eder, müstebitler [zorba] diye tasvir etmelerini büyük haksızlık, insafsızlık olarak kabul ederiz. Biz keyfi hareket etmeyiz. Müstebit asla değiliz. Hayatımız, bütün faaliyetimiz memleket işlerinde keyfi ve müstebitçe hareket edenlere karşı mücadele ile geçmiştir. Bizim akıl, mantık ve zekâ ile hareket etmek düsturumuzdur. Bütün hayatımızı dolduran olaylar, bu gerçeğin kanıtıdırlar. Memleket ve millet işlerinde, şahıslarıyla, fiilleriyle, fikirleriyle zararlı olanlara karşı zaman zaman güçlü olduğumuz doğrudur. Milleti gerçek iyilik yolunda yürümekten men etmeye çalışmak isteyenlere karşı zorlu ve amansız olmak zorundayız. Toplumsal düzenimizi, bilerek veya bilmeyerek, ihlal edici kimselere müsaade edemeyiz. Bunlar doğrudur. Bizden bu hususlarda sukunet ve tarafsızlık talep edenleri tatmin edemiyorsak, bunun sebebi, memleket ve millet menfaatini her şeyin üstünde gördüğümüzdendir.