Kadınların seçme ve seçilme hakkı genişletiliyor

05/12/1934

5 Aralık 1934 günü, Başbakan İsmet İnönü ve 191 milletvekili tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne, Anayasa’da ve Seçim Kanunu’nda değişiklik yapılması yönünde bir teklif sunuldu. Söz konusu teklif, Türk vatandaşı olan her kadına 22 yaşında milletvekili seçme, 30 yaşında da milletvekili seçilme hakkının verilmesini öngörüyordu. 317 üyeli Meclis’te, oylamaya katılan 258 üyenin tamamı kanunun kabulü yönünde oy kullanınca, Türkiye’de, birçok Batı ülkesinden çok daha önce kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkı tanınmış oldu. Bu gelişmeden büyük memnuniyet duyan Atatürk, bu konuda şunları söyledi: Bu karar, Türk kadınına sosyal ve siyasi hayatta bütün milletlerin üstünde yer vermiştir. Çarşaf içinde, peçe altında ve kafes arkasındaki Türk kadınını artık tarihlerde aramak lazım gelecektir... Siyasi hayatta belediye seçimlerinde tecrübesini yapan Türk kadını, bu sefer de mebus seçme ve seçilme suretiyle haklarının en büyüğünü elde etmiş bulunuyor. Medeni memleketlerin bir çoğunda kadından esirgenen bu hak, bugün Türk kadınının elindedir ve onu selahiyet ve liyakatla kullanacaktır. Bu gelişmelerin ardından Türk kadını, ilk kez 8 Şubat 1935 tarihinde genel seçimlere katılarak, Meclis’e 18 milletvekili sokmayı başardı.