İzmir’de “Dokuz Eylül Sergisi” açıldı

08/09/1927

1922 yılındaki büyük yangında harap hale gelen İzmir’de, savaştan sonra ticaret hayatı büyük kesintiye uğramış ve uluslararası ticaret yapan azınlığın önemli bir bölümü kenti terk etmişti. Yeni Cumhuriyet yönetimi tarafından kentin yeniden ayağa kaldırılması ve eski canlılığına kavuşturulması için düşünülen çareler arasında, uluslararası nitelikte bir ticaret sergisi düzenlenmesi de yer alıyordu. Bu sergilerin ilki, İzmir Ticaret ve Sanayi Odası Reisi Hakkı Bey önderliğinde 8 Eylül 1927 günü açıldı. O zamanki adıyla Sanatlar Mektebi, bugünkü Mithatpaşa Endüstri Meslek Lisesi’nde düzenlenen sergiye, 72’si yabancı olmak üzere 388 firma ve müessese katılmıştı. Oldukça ilgi gören sergi, sonraki yıllarda giderek gelişti. Örneğin, 1928 yılındaki İkinci Dokuz Eylül Sergisi’ne 155’i yabancı olmak üzere 515 firma katıldı. O yıllarda İzmir’in nüfusunun yaklaşık 100 bin civarında olmasına karşın sergiyi 87 bin kişinin gezmesi, organizasyonun ne kadar ilgi gördüğünün göstergesiydi. Dokuz Eylül Sergisi, 1933 yılından itibaren isim değiştirerek önce “İzmir 9 Eylül Panayırı”, 1937’den sonra da “İzmir Enternasyonal Fuarı” adıyla anılmaya başladı. Kültürpark’taki yeni yerine taşınan fuar, hem sağladığı ekonomik katkılar, hem de kentin sosyal hayatına getirdiği renk sayesinde İzmir’in ayrılmaz bir parçası oldu.