İzmir Arkeoloji Müzesi kuruldu

15/02/1924

Türkiye’de müzecilik alanındaki en önemli adımlar Cumhuriyetin ilanından sonra atıldı. Mustafa Kemal’in talimatıyla Maarif Vekili İsmail Safa tarafından 1922 yılında yayımlanan “Müzeler ve Asar-ı Atika (Eski Eserler) Hakkında Talimat” adlı genelge, Türk müzeciliğinin gelişmesinde yepyeni bir sayfa açtı. Bu genelgede, vilayetlerde bulunan müzelerin yeniden düzenlenmesi, müze olmayan yerlerde yeni müzeler kurulması ve depolarda bulunan tarihi eserlerin buralarda sergilenmesi isteniyordu. Bu şekilde başlatılan seferberlik, 1923-1926 yılları arasında Ankara, Antalya, Bursa, Edirne, Adana, Bergama, Tokat, Amasya, Sinop ve Sivas gibi şehirlerde yeni müzeler kurulmasını sağladı. İzmir Asar-ı Atika (Eski Eserler) Müzesi de, aynı kapsamda, 14 Şubat 1924 tarihinde kuruldu. İzmir Müzesi’nin kuruluşunu, 1922 sonlarında Maarif Vekâleti tarafından “Aydın ve İzmir Havalisi Eski Eserler Müfettişi” olarak bölgeye gönderilen Aziz Ogan gerçekleştirdi. Sonraki yıllarda İstanbul Müzeleri Genel Müdürlüğünü de üstlenecek olan Aziz Ogan, derhal İzmir civarında Değirmendere, Bergama ve Selçuk gibi bölgelerden eski eserleri toplamaya başladı. Müze için seçilen bina, Basmane semtindeki terk edilmiş Ayavukla Kilisesi’ydi. 1922 yılındaki büyük İzmir yangınından kurtulabilmiş ender yapılardan biri olan kilisenin müze olarak yeniden düzenlenmesinde, Aziz Ogan’ın yanı sıra dönemin valisi Kâzım Paşa’nın da (Dirik) büyük çabaları oldu. İzmir Müzesi, üç yıllık bir hazırlık evresinin ardından, 15 Şubat 1927 günü kapılarını ziyaretçilere açtı. Müze, 3 Şubat 1931’de Mustafa Kemal Paşa tarafından da ziyaret edildi.