İstanbullu gazetecilerle buluşma

16/01/1923

Milli Mücadele’nin başarıyla tamamlandığı 1923 yılına girildiğinde henüz resmen barış tesis edilmemiş, fakat Mudanya Mütarekesi ile ateşkes sağlanmış ve Anadolu’nun işgalci kuvvetlerden temizlenmesi için süreç başlamıştı. Bu sırada, İstanbul’un önde gelen gazetelerinin başyazarları, Gazi Mustafa Kemal ile bir araya gelmek istediler. Amaçları, hem Milli Mücadele’nin zaferini başkomutanın kendi ağzından dinlemek, hem de atılacak yeni adımlara dair bilgi edinmekti. Mustafa Kemal Paşa, annesini kaybedeli henüz birkaç gün olmasına rağmen bu daveti kabul ederek, 16 Ocak 1923 günü İzmit’te gazetecilerle bir araya geldi. Toplantıda Akşam gazetesinden Falih Rıfkı (Atay), İkdam gazetesinden Yakup Kadri (Karaosmanoğlu), İleri gazetesinden Suphi Nuri (İleri), Tanin gazetesinden İsmail Müştak (Mayokan), Tevhid-i Efkâr gazetesinden Velid Ebüzziya ve Vakit gazetesinden Ahmet Emin (Yalman) Beyler katıldı. Gruba Adnan Bey (Adıvar) başkanlık ediyordu. Aynı kafilede Halide Edip Hanım (Adıvar) ile Kızılay Başkanı Hamid Bey de (Hasancan) yer alıyordu. Mustafa Kemal Paşa’nın gazetecilerle buluşması gece geç saatlere kadar sürdü. Mustafa Kemal, toplantıda Milli Mücadele ve Meclis’te yapılan çalışmalar hakkında bilgi verirken, gelecekte yapılması gerekenler hakkındaki düşüncelerini de paylaştı. Milli Mücadele’nin gayesini, “milletin tam istiklalini ve kayıtsız şartsız hâkimiyetini temin etmek ve devam ettirmek” olarak açıklayan Mustafa Kemal, inkılapta muvaffakiyet için milletin çoğunluğunun şart olduğunu ve en emniyetli siyasetin kendi varlığına dayanmak olduğunu söyledi. Gazi, barış ihtimalinin güçlü olmasına rağmen, sulh olmama ihtimaline karşı da hazır olduklarını belirtti.