İstanbul’da Türk Ocağı üyelerine hitap

18/12/1930

Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın 17 Kasım 1930 tarihinde kendini feshetmesinden sonra, yaklaşık üç ay sürecek uzun bir yurt gezisine çıkan Mustafa Kemal, gittiği şehirlerin çoğunda Türk Ocakları binalarını da ziyaret etti ve kurumun üyelerine hitap etti. Mustafa Kemal, bu konuşmalarda, ulusçu fikirleri yaygınlaştıracak aydınlara da bazı tavsiyelerde bulunuyordu. Örneğin, 18 Aralık 1930 günü, yurt gezisinin İstanbul ayağında Mustafa Kemal, ulusçu aydınların halka hitap ederken nelere dikkat etmeleri gerektiğini şöyle anlatıyordu: Siz milliyetçi zümre, halkla konuştuğunuz vakit yüksek sesle söylemeyi unutmayınız. Yüksek ses, inancın ifadesi olduğu vakit etkili olmaktan geri kalmaz. Yolunda çalıştığınız büyük ülküyü halkın yüreğinde bir fikir halinden bir duygu haline çevirmelisiniz. Demokrasinin ne olduğunu halka anlatmak özellikle sizin görevinizdir. Birtakım kelimeler vardır ki, sık sık telaffuz edildiği halde, hatta aydınlarımız arasında, onu tam anlayan çok değildir. Halkçılığımızın ne olduğunu, esaslarının nelerden ibaret bulunduğunu, halkçıların halka karşı ne gibi görevler üstlenmek zorunda olduklarını madde madde izah etmek lazımdır. Cumhuriyeti, onun yaptıklarını yüksek sesle anlatınız. Cumhuriyet ilkelerini sevdiriniz. Bunu yüreklere yerleştirmek için hiçbir fırsatı kaçırmayınız.