“İsmet Bey Heyet-i Temsiliye’de”

21/01/1920

Mustafa Kemal Paşa, İsmet Bey’in (İnönü) Ankara’da Heyet-i Temsiliye’ye katılmasını 21 Ocak 1920 tarihinde Kâzım Karabekir’e gönderdiği telgrafla şöyle bildiriyordu: İsmet Bey, en nazik ve mühim bir devreye girdiğimizi göz önüne alarak bizi kıymetli çalışmasından yararlandırmak ve bu devrenin gelişmesine kadar Heyet-i Temsiliye’de bulunmak üzere gelmiştir. Hep beraber gözlerinizden öperiz. Mustafa Kemal Paşa, 9. Ordu Müfettişi olarak Anadolu’ya hareket etmeden önce Albay İsmet Bey’le görüşmüş ve zamanı geldiğinde Milli Mücadele’ye katılmak üzere kendisini çağıracağını söylemişti. Mustafa Kemal, 27 Aralık 1919 tarihinde Heyet-i Temsiliye Merkezi’ni Ankara’ya taşıdıktan sonra, İsmet Bey’i yanına çağırdı. İsmet Bey, üstlerine haber vermeden 8 Ocak 1920 günü Ankara’ya geldi. Fakat geri çağrılması üzerine, Mustafa Kemal’in de olurunu alarak, 3 Şubat 1920’de İstanbul’a döndü. İsmet Bey, muntazam ordu kurulması için gerekli çalışmaları İstanbul’dan yürütecekti. İsmet Bey’in bu görevi, 16 Mart 1920 günü İstanbul’un işgal edilişine kadar sürdü. İşgalden sonra onun artık İstanbul’da yapacağı bir iş kalmadığına karar veren Mustafa Kemal Paşa, İsmet Bey’i yeniden Ankara’ya çağırdı. Bunun üzerine Albay İsmet, hayli tehlikeli ve güç bir yolculuğun ardından, 3 Nisan 1920’de ikinci kez Ankara’ya ulaştı. İsmet Bey, Ankara’ya geldikten sonra TBMM’nin açılış hazırlıklarına katılarak Edirne milletvekili oldu ve 3 Mayıs 1920’de genelkurmay başkanlığına atandı. Başarılı bir komutan ve Mustafa Kemal’in en büyük destekçilerinden biri olan İsmet Bey, Kurtuluş Savaşı’nda ve Atatürk devrimlerinin hayata geçirilmesinde her zaman kilit rol oynadı.