İran Şahı Rıza Pehlevi Ankara’da

16/06/1934

10 Haziran - 6 Temmuz 1934 tarihleri arasında Türkiye’ye uzun bir ziyaret yapan İran Şahı Rıza Pehlevi, Samsun’dan Ankara’ya geçtiği 16 Haziran günü istasyonda Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal tarafından karşılandı. İran Şahı’nın Türkiye ziyaretine büyük önem veren Mustafa Kemal, sonraki günlerde onunla birlikte Ege ve Marmara bölgelerini kapsayan uzun bir geziye çıkarak, genç Cumhuriyetin başarılarını tanıttı. İran Şahı’nın Ankara programı, 16 Haziran’da istasyonda düzenlenen resmi törenle başladı. Ziyaret nedeniyle şehir baştan aşağı süslenmiş, yol boyunca taklar kurulmuş ve bayraklar asılmıştı. İstasyon, büyük bir kalabalığın hücumuna uğramıştı. Mustafa Kemal ve Rıza Pehlevi, istasyondaki törenin ardından Ankara Halkevi’ne geçtiler. Akşamleyin de Çankaya Köşkü’nde İran Şahı onuruna bir ziyafet verildi. Mustafa Kemal, ziyafet nedeniyle şu dostluk konuşmasını yaptı: Büyük dostumuz ve aziz biraderim Şehinşah Hazretleri, Kardeş İran milletinin ulu reisini Türkiye’de selamlamakla duyduğum sevinç büyüktür. Ziyaret-i şahaneniz bütün Türk milletini bahtiyar etti. Türkiye-İran münasebetlerinin tarihi gözden geçirilirse, bu iki memleketin dostluktan ayrıldıkları zamanlar en zor devreleri yaşamış oldukları görülür. Halbuki milletlerimizin tabii eğilimleri ve yüksek menfaatleri icabı olan dostluk bağları kuvvetlendikçe, her iki millet kuvvetli hale geldi ve refah buldu. Türkiye Cumhuriyeti, bu hakikati idrak ederek İran dostluğunu siyasetinin en esaslı ilkelerinden biri haline getirmiştir... Sulh ve karşılıklı dostluk içinde gelişmekten başka gayeleri olmayan milletlerimizin, aynı zamanda umumi barışa hizmet etmeyi en şerefli vazife saydıklarına şüphe yoktur.